KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY a STANDARTY

Zděná stavba

Výrobky společnosti PORFIX CZ a.s. charakterizují mimořádné tepelně-izolační vlastnosti, nízká objemová hmotnost, vynikající fyzikálně-mechanické vlastnosti, požární odolnost, lehká opracovatelnost, vysoká užitná hodnota, funkčnost a nízká pořizovací cena.

Díky těmto vlastnostem jsou výrobky určeny pro výstavbu rodinných domů, chat a malých hospodářských budov. Pojmy jako pórobeton nebo pórobetonová tvárnice se dostaly do povědomí již třem generacím odborné i laické veřejnosti.

Po změnách v průběhu roku 2006 přistoupila společnost k inovaci a diverzifikaci výrobního programu a tím se přizpůsobila trendu komplexního přístupu k realizaci staveb. Materiál ECRIT nahradily přesné tvárnice.

PORFIX CZ a.s. dnes vyrábí komplexní stavební systém, který tvoří tvárnice (hladké, s perodrážkou a kapsou), příčkovky, překlady, U-profily, stropní nosníky a stropní vložky. Systém doplňuje zdicí malta PORFIX. Stavby z PORFIXu splňují nejpřísnější evropská kritéria na statiku a teplotechniku.

Dřevostavba

Nosná stěnová konstrukce sendvičových staveb je vyrobena z masivních dřevěných hranolů (profily z lepeného dřeva) nebo kulatin. Stěna je zaklopena obvykle OSB deskou, která zároveň plní funkci parozábrany. Výplň stěny slouží jako tepelná izolace vykrývající tepelné mosty nosných prvků a k tomuto účelu se používá nejčastěji minerální vata nebo foukaná celulóza. Na fasádu se používá kontaktní zateplovací systém s omítkou (jako u zděných staveb) nebo různé druhy předvěšených obkladových materiálů (dřevo, cementotřískové desky a pod.) s odvětrávací mezerou.

Tento systém vznikl v USA a postupně se rozšířil do celého světa. Jedná se o staveništní způsob montáže dřevostaveb, kdy byly konstrukce složeny z trámů 2 x 4 palce. V současnosti se i v USA používají spíše trámy 2 x 6 nebo 2 x 8 palce. Větší šířka trámů umožňuje do rámové konstrukce vložit více izolace. Rastr stojek se v Evropě používá 625 mm nebo 417 mm z hlediska rozměrů velkoplošných materiálů, které se ke stojkám připevňují.

  Skladba konstrukcí a standarty vybavaní rodinných domků na klíč.

Základy:

Základové pasy a železobetonová základová deska, včetně ležaté kanalizace.

Hydroizolace:

Hydroizolace ze svařované izolační lepenky.

Nosné zdivo:

Zdivo z přesných plynosilikátových tvárnic, obvodové vždy 300 mm, vnitřní nosné stěny 250 nebo 300 mm.

KVH hranoly 160 x 60 cm. OSB desky 12 mm, parotěsná fólie. Příčky dřevěné prvkové + sádrokatron.

Příčky:

Příčkovky z přesných plynosilikátových tvárnic o síle 100 – 150 mm

Stropy:

U dvoupodlažních domků strop železo betonový, u jednopodlažních strop sádrokartonový.

Střecha:

Střešní vazba s prkenným záklopem. Krytina je od Českého výrobce ROMAX.CZ s životností 50 let a více.

Klempířské prvky:

Klempířské prvky provedené z eloxovaných plechů.

Výplně otvorů:

Plastová okna Trojsklo v profilu 88+ (používá se u pasivních domů) a vstupní dveře ze 5-ti komorami.

Fasáda:

Fasádní zateplovací systém z polystyrenových desek o síle 140 mm a probarvená silikonová fasádní strukturální omítka.

Instalace:

Vodoinstalace provedena v plastových trubkách, elektroinstalace kabely z měděných vodičů opatřená zásuvkami a vypínači, topení řešeno elektrokotlem s ohřevem TUV a podlahovým teplovodním topením nebo topnými kabely.

Omítky:

Omítka vápenocementová strojní.

Podhledy:

Podhledy ze sádrokartonu izolovaného minerální vatou o síle 250 mm.

Podlahy:

Tepelná izolace podlahovým polystyrenem o síle 100 mm a litá podlaha.

Obklady a dlažby:

Obklady a dlažby keramické.

Podlahové krytiny:

Linoleum, případně vinylová krytina nebo plovoucí podlaha.

Zdravotechnika:

Vana plastová, WC závěsné, umývadla keramická. Pod omítkové systémy.

Malby:

Malba interiérovými barvami, barevnost dle dohody.

Dveře interiérové:

Dveře foliované s obložkovými zárubněmi.

Garážová vrata:

Dle výběru a nejsou součásti ceny domu.

– Parkovací stání a terasy:

Nekrytá terasa a parkovací stání – materiál podsyp + zámková dlažba – 2000,-Kč./m2

Krytá terasa a parkovací stání – materiál podsyp + zámková dlažba – 4000,-Kč./m2 (dřevěné hranoly, střešní krytina šindel)

– Doplňková nabídka:

Čistička odpadních vod pro pěti člennou rodinu 90 tis. včetně DPH a práce. (U domů, kde není možnost se připojit na veřejnou kanalizaci)

Vstup do podkroví se skládacími schůdky a pochozí půdou cena 50 tis. včetně DPH a práce.

Za příplatek 214 tis. včetně DPH a práce, k domu postavíme parkovací stání pro dva vozy, venkovní nezastřešenou terasu a provedeme změnu vnitřní izolace hlavní obvodové konstrukce z izolační vaty na chytrou PUR pěnu (u dřevostavby).

Garáž spojena přímo s domem o rozměru 6×4 za 300.000,-Kč včetně DPH.

 

DŘEVĚNÉ NOSNÍKY - TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

VZOROVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET - RD SILVIE 5+KK DŘEVOSTAVBA

Máte zájem o více informací